KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Prizma Mekanik Montaj Proje Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz ve adına işlem yaptığınız proje mal sahibi-yapı bilgileri-abonelik sahibine ait bilgiler aşağıda açıklandığı çerçevede; sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olarak da kaydedilecek, saklanacak,güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ilgili kurumlara ve 3. kişilere açıklanabilecek,devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Detaylı Bilgi